Jakub Krzysztof Ignacy Jasiński herbu Rawicz 1761-1794 (Jakub Jasieński z Jasionki h. Rawicz) generał lejtnant wojsk litewskich

Jakób Jasiński

Piesnia biełaruskich źaunierou 1794 hoda

Digitalizacja rękopisu 5 czerwca 2022 r. Autor V. Pryimak

Nuźe, chłopcy! Nuźe źywa. 
Pahulaiem, maiem źniwa! 
Pahulaymo! pahulaymo! 
Dy Maskala wraz prahnaymo

Wożmiem kosy dy ianczarki 
Poydziem hordyie hnuć karki. 
Niechaj Moskal ustupaie, 
Niechaj Biełarusou znaie.

Uźo Mazury ich pabili 
S swaiey ziamli wyhanili 
Poydziem z imi i złuczymsia 
Maskwie, Niemcam nie damymsia.

Nuźe, chłopcy! Nuźe źywa. 
Ciapier maiem dla nas źniwa. 
Haspodź Boh nam u pomoc staieć 
Naszu sławu nam wiertaieć.

Nuźe, źywa wy Sotniki 
Wy Maloycy Dziesiatniki 
Damo sabie ruki uzaiem 
Baćkouszczynu adzyskaiem.

Atamany i Kazaki 
Biymo Maskwu i Prusaki 
Kali usich ich wytauczemo, 
Tahdy u siało pawierniemo.

Pomnim dobra, szto rabili 
Jak nas dziorli, jak nas bili. 
Dakul budziem tak mauczaci? 
Hodzi nam siadzieć u chaci.

Kaniey nam pazaiaźdźali 
Szto chacieli, to i brali 
Poydziem żyva da Kaściuszki 
Rubać budziem Maskaluszki

Naszto ziamlu nam zabrali? 
Naszto u puty zakawali? 
Daczki, żonki nam hwałcili! 
Tre, kab my im zapłacili.

Pahulaiem, pahukaiem, 
Kamendantau usich paznaiem. 
Maskalou, Niemcou u bałoci 
Budziem rezać i kałoci.

Ci wżo my usi sabaki? 
Haspadary — nie Burłaki 
Zaszto maiem kryudu znaci? 
Zaszto cierpić nasza Maci?

Pradawaymo aucy, woły, 
Lyta s świrna dy usie doły. 
Niechaj ksiondz nas paswiencaie, 
Niechaj Boh nam pamahaie!

Byvai zdrowa, Hrypina! 
Paraska! Maia dziauczyna! 
Ad was ciapier adyieżdżaiem 
Da Kaściuszki usi prystaiem.

Kali nazad pawierniemsia 
Tahdy z wami uscisniemsia. 
Wolnaść dla nas Pany daiuć 
I za ludziey nas pryznaiuć.

Zdrada jość użo u Senacie. 
A my budziem hnić u chacie? 
Woźmiem kosy dy ianczarki, 
Paczniem hordyie hnuć karki!

Źródło: Strona internetowa; arkusz rękopisu 1; arkusz rękopisu 2.