Jakob Jasiński

Помнім добра, што рабілі, 
Як нас дзёрлі, як нас білі. 

Докуль будзем так маўчаці? 
Годзе нам сядзець у хаце! 

Нашто землю нам забралі? 
Пашто ў путы закавалі? 

Дочкі, жонкі нам гвалцілі. 
Трэ, каб мы ім заплацілі! 

Коней нам пазаязджалі, 
Што хацелі, то і бралі. 

Пойдзем жыва да Касцюшкі, 
Рубаць будзем маскалюшкі! 

- 1794 -